Mỗi hiệp hội boss đều phải có những quy tắc riêng. Phía trên là những quy tắc nhân giống và đăng ký giành riêng cho thành viên hiệp hội WCF.

Quy tắc chung

Phúc lợi và tình hình sức khỏe của boss nên là điều quan trọng nhất so với những thành viên thuộc Hiệp hội WCF, những nhà nhân giống và những người chủ boss. Những quy tắc này là hướng dẫn chung nên mà thậm chí được điều chỉnh cho thích ứng theo yếu tố hoàn cảnh và văn hoá được gật đầu ở địa phương.

Nhân giống

Mèo cưng có những không ổn định khi sinh ra đã bẩm sinh (dị tật) mà thậm chí không nên tiếp tục nhân giống hay xuất bán cho mục đích nhân giống. Chủ mới của boss phải được biết về những dị tật này và những chú boss này phải được trước sản, tốt nhất là trước lúc bán, hoặc đăng ký “Không dành để nhân giống (“not for breeding”) nếu mà thậm chí ở CLUB thành viên của WCF.

Mỗi CLUB thành viên WCF sẽ tìm ra quyết định về những chương trình nhân tương tự như lai xa (outcrossing) và lai cận huyết (inbreeding) với sự hướng dẫn của những giám khảo của CLUB trong khuôn khổ những quy tắc của WCF và quy định pháp lý ở địa phương. Việc lên giống sản xuất hai cá thể cùng một lứa là việc làm không nên và rất không khuyến khích.

Mỗi CLUB thành viên WCF mà thậm chí chấp thuận ngẫu nhiên giống boss nào đã được thừa nhận bởi thành viên WCC (World Cat Congress) đăng ký và tham gia show. Chúng mà thậm chí được nhận toàn bộ danh hiệu trong show boss của WCF. Những CLUB có quyền từ một giống boss ngẫu nhiên giống boss nếu chúng không được thừa nhận bởi WCF.

Trại boss

Nhà nhân giống phải là thành viên của CLUB thuộc WCF. Trại boss phải mang tên đăng ký đăng ký với WCF. Toàn bộ thông tin như tên nhà nhân giống, địa chỉ, giống boss,…phải là địa chỉ gần nhất và được update càng sớm càng tốt lúc có ngẫu nhiên sự thay đổi nào. Nhà nhân giống/trại boss đã đăng ký phải là chủ sở hữu hợp pháp và mà thậm chí minh chứng quyền sở hữu của boss giống. Nhà nhân giống/trại boss phải tuân thủ theo những quy định về nhân giống của WCF và CLUB thành viên cũng như quy định pháp lý địa phương liên quan đến vấn đề bảo vệ động vật bao hàm đăng ký sinh hoạt thương mại của trại boss và con giống nếu được yêu cầu.

Về sinh hoạt chăm nuôi

Những hướng dẫn này bao hàm cho boss ăn không hề thiếu, tổ chức và chăm sóc tổng thể cho toàn bộ boss giống. Tối thiểu, nhà nhân giống phải thỏa mãn nhu cầu những tiêu chuẩn chỉnh theo quy định của luật bảo vệ động vật nước sở tại. Trại boss và nơi vận động của boss cũng phải có kích thước thích ứng và mà thậm chí bảo vệ boss lúc quá nóng, lạnh và tránh bị gió lùa. Chúng phải có đủ ánh sáng tự nhiên từ mặt trời, phải được duy trì tốt hoặc thay thế và khử trùng theo tiêu chuẩn chỉnh. Nếu mà thậm chí nên làm cho boss được đi lại trong vườn nơi được đảm bảo đáng tin cậy. Mèo cưng phải thường xuyên thân mật và hòa nhập với con người cũng như khuyến khích những hành vi tự nhiên của boss như: cào, chạy trốn và chơi.

Sổ ghi chép (Stud Books)

Những CLUB được khuyến nghị nên giữ một phiên bản Sổ ghi chép không hề thiếu (Full register), những sổ ghi bổ sung cập nhật hoặc sổ ghi chép thử nghiệm. Sổ ghi chép không hề thiếu mà thậm chí hiểu như Sổ ghi chép LO (Livre d’Origine)Sổ ghi chép nhân giống thử nghiệm (Experimental Register) hay còn gọi là RIEX (Register Initial et Experimental). Mã số đăng ký của boss phải có mã xác định boss đã đăng ký loại nhân giống nào trong hai loại sổ ghi chép này (LO hay RIEX).

Thông tin boss trong Sổ ghi chép không hề thiếu (Full Register) phải có thông tin về giống boss, kiểu vân và màu sắc được liệt kê chính thức trong bảng Tiêu chuẩn chỉnh chấm điểm của WCF (WCF Standard of Points) và nên có ít nhất 3 thế hệ ông bà có cùng một giống hoặc giống có liên quan.

Sổ ghi chép bổ sung cập nhật (Supplementary Register) được sử dụng cho toàn bộ những nhóm boss khác (ví dụ như boss lai xa, boss đăng ký không dựa trên phải hệ (novice) và những giống boss chưa được thừa nhận). 

Những tiêu chuẩn chỉnh chấm điểm của boss và quy định về show (The Standard of Points and Show Rules) cung ứng thêm thông tin về đăng ký boss không dựa trên phả hệ (Novice Registration) và lai xa của một vài giống và phải tuân thủ mà không tồn tại ngẫu nhiên ngoại lệ nào. Sổ ghi chép phải có những thông tin tối thiểu gồm tên của boss, tên trại, mã số đăng ký của boss, giống boss, loại vân (pattern) và màu sắc của boss (cũng như những Điểm sáng liên quan khác như độ dài lông, màu thị giác, dáng tai, đuôi…), tên trại đăng ký ở trong phòng nhân giống, ngày sinh của boss, giới tính, tên ở trong phòng nhân giống và chủ sở hữu boss. Hiệp hội đặc trưng khuyến khích sử dụng thêm mã số xác định CLUB thành viên là một phần của mã số đăng ký. Những mã EMS mở rộng (Extended EMS Code, xem thêm thêm tại: http://www.wcf-online.de/WCF-EN/standard/wems_en.html) có sẵn của văn phòng WCF cũng rất được khuyến nghị sử dụng thêm.

Chuyển nhượng boss đã đăng ký

Mèo cưng mà thậm chí được chuyển nhượng từ ngẫu nhiên CLUB hay những tổ chức khác theo quy định của từng CLUB. Việc chuyển nhượng boss chỉ nên xẩy ra lúc bé bỏng boss đó minh chứng minh chứng sách vở và giấy tờ đăng ký gốc. Trong số đó:

  • Mã số đăng ký ban sơ của chú ấy boss được chuyển nhượng sẽ được giữ lại. Lúc cấp mã số mới cho chú boss, mã số đăng ký ban sơ vẫn được giữ lại trong gia phả cho mục đích xem thêm lúc cần. 

  • Tên ban sơ của chú ấy boss phải luôn luôn luôn luôn giữ lại, tên trại của chủ sở hữu mới sẽ được thêm vào phía sau. Một chú boss đã được chuyển nhượng xong thì tài liệu đăng ký trước đó phải được lưu lại là “hết hiệu lực thực thi hiện hành” (non-valid) hoặc “đã huỷ” (cancelled).

Quyền sở hữu boss giống

Nhà nhân giống phải cung ứng minh chứng chứng về quyền sở hữu trước lúc sinh con của một bé bỏng boss cái mà thậm chí được đăng ký. Nhà nhân giống cũng phải cung ứng bằng chứ về boss quyền sở hữu boss đực giống (boss bố) hoặc giấy công nhận giao lên giống sản xuất được ký bởi chủ của boss bố nếu lên giống sản xuất từ trại khác.

Hợp đồng mua bán

Hợp đồng này phải có toàn bộ thông tin về nhà nhân giống, người tiêu dùng (chủ sở hữu mới) và những thông tin cụ thể về bé bỏng boss bán. Thậm chí bao hàm cả giấy công nhận tình hình sức khỏe và những nhu yếu quan trọng của bé bỏng boss và giống boss ví dụ. Nhà nhân giống cũng phải hỗ trợ chủ mới lúc mà thậm chí.

Giống mới, kiểu vân và màu sắc của boss

Toàn bộ giống, kiểu vân và màu được thừa nhận bởi tổ chức WCC đều mà thậm chí được gật đầu trong Sổ ghi chép bổ sung cập nhật (RIEX). Bộ quy tắc độc lập của WCF về ghi nhận không hề thiếu của giống mới và những biến thể màu sẽ được phát hành trước lúc một bé bỏng boss mà thậm chí được đăng ký và Sổ ghi chép hoàn hảo (LO).

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC ĐỐI VỚI NHÀ NHÂN GIỐNG – ĐK chung cho chăm nuôi và nhân giống boss

ĐK chung

Do có sự khác lạ về pháp lý giữa những nước của thành viên nên công ty chúng tôi chỉ tìm ra những ĐK chung và sẽ được giám sát bởi những tổ chức thành viên.

Quy định của từng vương quốc

Chủ sở hữu boss và nhà nhân giống thuộc WCF trải qua CLUB của tớ phải tuân theo luật và quy định về đối xử với động vật đang có hiệu lực thực thi hiện hành ở nước sở tại.

Chăm sóc và trị liệu y tế cho boss

Chăm sóc boss bao hàm cho boss chế độ ăn uống không hề thiếu. chăm sóc từng ngày và chăm sóc tình hình sức khỏe cho boss. Nếu boss có dấu hiệu bệnh phải được đưa tới trung tâm khám điều trị cho boss ngay lập tức. Phía trên là những yêu cầu tối thiểu nhất về việc chăm sóc boss.

Quy định nhân giống và chăm sóc

Mỗi tổ chức thành viên phải xác định quy định cụ thể riêng về nhân giống và chăn nuôi cho từng thành viên sao cho thích ứng với từng vương quốc và trường hợp ví dụ.

Những điều sau phía trên phải trình diễn trong số quy định: 

  • Mèo cưng cái được phép sinh sản tối đa 2 lần một năm ({khoảng cách} tối thiểu giữa 2 lứa là 3 tháng). Trường hợp lý tưởng nhất là mỗi năm chỉ cho boss cái sinh con 1 lần.
  • So với boss con: chúng không được tách mẹ và đàn của tớ lúc chúng chưa được 12 tuần. Chúng phải được cai sữa và tẩy giun sán, tiêm ngừa vacxin trước lúc được đón đến nhà mới. Việc cấy boss microchip cho boss con được đặc trưng khuyến khích.

Đăng ký boss, hợp đồng

Mỗi boss con của thành viên của WCF phải được đăng ký và không được phép bán boss không tồn tại gia phả. Thông tin mua bán boss con phải có hợp đồng. Trong hợp đồng này, nhà nhân giống phải thông tin cho tất cả những người chủ mới của boss cũng điều về mà boss con cần. Nhà nhân giống nên hỗ trợ, tư vấn và hướng dẫn những điều quan trọng về boss cho tất cả những người chủ mới.

Dịch từ: WCF

Tham khảo thêm:  Tìm hiểu về vacxin mèo (phần 2)